English: Magizzle.com / Deutsch: MeineMagie.de
Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi podmínkami a s použitím cookies pro přizpůsobený obsah a reklamy. Více informací.
Dnes je pondělí, 15.4.2024
Svátek slaví Anastázie, zítra Irena.
Věštírna - horoskopy a věštby online
Dnes je pondělí, 15.4.2024
Svátek slaví Anastázie, zítra Irena.
Cyklický horoskop
Vliv přírody na osobnost podle cyklického horoskopu.
více...
Rodina podle zvěrokruhu
Vlastnosti znamení ve vztahu k rodině i přátelům.
více...


facebook
Přihlášení / registrace
jméno:   heslo: 
registrace / vložení kódu

Grafologie a psychologie písma

zpět

Grafologie je ve své podstatě vlastně psychologie písma. Je to umění vyvozovat z analýzy písma a rukopisu určitého jedince psychické vlastnosti, charakter a osobnost člověka.

Rukopis říká mnohé o potencionálu, stavech, schopnostech a nedostatcích či o chování pisatele. Studiem rukopisu se zabývali už Římané a po nich středověcí mniši. Za poslední dvě století došlo v grafologii k velkému vývoji, významný podíl na něm měli francouzští a němečtí grafologové. Jedním z průkopníků grafologie byl švýcarský psychiatr a psycholog Carl Gustav Jung, který považoval písmo za významný ukazatel charakteru a osobnosti člověka. Grafologii lze využít jako psychologický nástroj při rozvíjení osobního potencionálu. Má mnoho moderních aplikací, často se používá při výběru zaměstnanců jako jedna z pomocných metod psychologické diagnostiky osobnosti.

V grafologii se využívá studia těch nejdrobnějších detailů písma: tečky nad písmeny, výšky písmene „t“ ve srovnání s celým písmem, postavení textu na stránce. Zde vám nemůžeme předložit veškeré podrobnosti, které lze při studiu písma využít, k tomu je zapotřebí důkladnějšího studia, přesto si s naším základním přehledem znaků můžete vytvořit podstatný obrázek o charakteru a osobnosti. Následuje seznam znaků, kterých je dobré si při studiu písma všímat.

Sklon řádku

Ze všeho nejdříve si všímejte si sklonu řádku. Řádky mohou být horizontální, mohou stoupat, klesat nebo je jejich průběh nepravidelný.

Horizontální sklon řádku
Je charakteristický pro normální, chladnou a vyváženou osobnost, pro člověka, který je logický a dokáže se dobře ovládat.

Stoupající sklon řádku
Takovýto sklon řádku značí osobu energickou, popudlivou a aktivní, která má velké ambice a dokáže věci, které dělá dotáhnout až do konce.

Klesající sklon řádku
Tento sklon ukazuje na osobu zasmušilou, s pesimistickou povahou. Takový člověk velmi často postrádá energii a nadšení, nedokáže využít svých schopností a nechá se snadno odradit od svých plánů.

Nepravidelný sklon řádku
Označuje člověka náladového. Život takového člověka je sérií vzestupů a poklesů, což se může odrazit také ve vztazích s jinými lidmi.


 

Sklon písma

Každý člověk má jiný sklon písma. Úhel, který svírají písmena s řádkem nám o studované osobnosti může mnohé napovědět.

Extrémní sklon písma dozadu
U tohoto jedince převažuje rozum nad city. Takový člověk je rozvážný, zdrženlivý, velmi sebekritický a nepochybně také ukázněný.

Sklon písma dozadu
Tento sklon písma ukazuje jistou plachost pisatele. Tento člověk má s největší pravděpodobností sklony k vyhýbavosti a zavírání očí nad skutečností.

Kolmý sklon písma
Tento sklon písma je typický pro vyrovnané a skromné osoby.

Sklon písma v úhlu 45 stupňů
K přednostem osoby s tímto sklonem písma patří silná vůle a rozhodnost, sklon písma ukazuje na člověka vitálního a energického.

Sklon písma v úhlu 60 stupňů
Člověk s tímto sklonem písma bývá mimořádně citlivý a sentimentální, nemá velkou vůli a bývá poněkud nedůvěřivý.

Sklon písma v ostrém úhlu
Ostrý úhel ukazuje na výstřední osobu, která občas holduje výstřelkům. Takový člověk bývá přecitlivělý, nemá schopnost jednat impulzivně a prokázat své schopnosti, a obvykle svého jednání později lituje.


 

Velikost písma

Velikost písma je základním ukazatelem schopnosti soustředění a citu pro detail.

Malé písmo
Malé písmo ukazuje na člověka, který miluje detaily a bez jakýchkoli obtíží se dokáže soustředit na daný problém. Takový člověk bývá obvykle dost opatrný.

Průměrná velikost písma
Průměrné písmo je typické pro zdrženlivou a vyrovnanou osobu.

Velké písmo
Osoba s velkým písmem touží po popularitě a má velké touhy i ambice. Takový člověk je obyčejně velkorysý a společenský, ale nemá mnoho smyslu pro detail.

Nepravidelné písmo
Neklid a citlivá povaha je typická pro majitele takovéhoto rukopisu. Takový člověk bývá workholikem a nezajímá se o společenský život.


 

Hranatost písma

Podle toho, jestli je písmo spíše hranaté či okrouhlé, lze usuzovat na temperament pisatele a jeho postoj k ostatním lidem.

Okrouhlé písmo
Dobromyslnost, přátelskost a otevřenost jsou hlavními rysy člověka s tímto písmem. Tento roztomilý člověk rád vyhledává společnost a ochotně spolupracuje.

Hranaté písmo
Hranatým písmem se vyznačuje člověk energický a aktivní, se silnou vůlí. Bývá většinou velmi emocionální, ale své city většinou skrývá. Velmi důležitým životním postojem, který upřednostňuje, je nezávislost.

Smíšené písmo
Často lze v písmu vidět i střídání okrouhlých a hranatých rysů. Znamená to zdůraznění silných stránek takové osobnosti, aniž by přitom ztratila svou vlídnost.


 

Mezery v písmu

Mezery, které se objevují mezi slovy, řádky nebo i mezi písmeny, mohou do určité míry vypovídat o tom, jestli pisatel navazuje kontakty s okolím obtížně nebo lehce.

Písmena

Úzká písmena

Pokud se písmena ve slově zdají namačkaná na sebe, ukazuje to na nějaké pisatelovy zábrany. Je možné, že tento člověk tajnůstkaří nebo smýšlí nečestně.

Široká písmena

Široká písmena ukazují na člověka nesobeckého a velkorysého, který si všímá jak lidí okolo sebe, tak i jejich potřeb.

 

Rozestup slov

Malý rozestup slov

Přehnaně opatrný a zdrženlivý člověk obvykle nechává mezi slovy malé mezery. Taková osoba je bez emocí a s chladnou hlavou směřuje ke svému cíli.

Střední rozestup slov

Charakteristickým rysem pisatele je odhad zlaté střední cesty mezi marnotratností a lakotou, vyrovnanost a schopnost plánovat. Tento člověk si je vědom, že mohou nastat i nečekané obtíže, ale vždy se s nimi dokáže vyrovnat.

Velký rozestup slov

Velké mezery mezi slovy ukazují na člověka rychle a jasně uvažujícího. Tito lidé někdy opomíjejí myšlenky a cítění ostatních.


 

Rozestup řádek

Široký rozestup řádek
Velká vzdálenost mezi řádky rukopisu označuje otevřenou mysl, člověka, který se odebírá po neprozkoumaných cestách, aby objevil něco nového. Vlastnostmi takového člověka jsou velkorysost, dobrosrdečnost, někdy to může být i výstřednost a občasná impulsivnost.

Úzký rozestup řádek
Takovýto typ rozestupu řádek ukazuje na člověka, který nemá mnoho citu. Jeho podvědomí mu sice říká, že potřebuje přátele, ale těžko je hledá, proto může zůstat sám, uzavřený do sebe, přestože jinak je poměrně štědrý.


 

Propojení

Způsob spojení písmen nebo slov napovídá, jak pisatel zpracovává myšlenky.

Propojená slova
V případě, že slova mají sklon na sebe navazovat znamená to, že pisatel myslí rychle a jeho úvahy jsou dobře provázané. Písmo je pravidelné, stejně jako pisatelovy myšlenky. Takový člověk je logický a praktický, a nemívá problémy uskutečnit své nápady.

Oddělená slova
Člověk, který mezi slovy i ve slovech dělá mezery, preferuje podvědomé jednání místo toho, aby věci řádně promýšlel. Takový člověk má jistě dobré duševní schopnosti, mezery však odrážejí skoky v jeho myšlení.


 

Okraje

Prostudujte také okraje pisatelova písma. Společně s mezerami vypovídají o jeho představivosti.

Jestliže jsou okraje, a to zejména levý okraj, široké, naznačuje to, že autor má smysl pro krásu a dobrý vkus.Může však být také marnotratný nebo alespoň má tendenci občas bez rozmyslu utrácet.

Širší pravý okraj ukazuje na šetřílka, který se bojí větších výdajů.

Pravý okraj úzký a levý okraj velmi široký jsou známkou člověka, který sice bez výčitek utrácí, ale v maličkostech je lakotný. Když se levý okraj zužuje směrem dolů, je to známkou vrozené šetrnosti. Naopak rozšiřování levého okraje v dolní části znamená velkou štědrost.

Úzké okraje nebo jejich úplná absence vypovídají o špatném vkusu a falešné představě o hospodárnosti.


 

Tlak na tužku

Další svědectví o charakteru pisatele je tlak, který vyvíjí na tužku.

Mírný tlak
Idealista a romantik, člověk, který velmi dbá na své vztahy s ostatními lidmi. Má rád detaily, umí dobře kritizovat, v otázkách každodenního života je velice citlivý a má velkou představivost.

Silný tlak
Silný tlak je projevem vitality a svěžesti. Tento člověk je přízemní a praktický, neuznává idealismus, nýbrž realitu a projevuje se přísně materialistickými názory.

Nestejnoměrný tlak
Známka nesoustavnosti konání. Takový člověk se neumí soustředit, o vše ztrácí brzy zájem a stále vyhledává něco nového.

Střední tlak
Střední tlak znamená dosažení rovnováhy, souladu mezi tělesnou vitalitou a duševní bdělostí.

Tloušťka písmen
Lze konstatovat, že široká písmena znamenají schopnost užívat si. Takový člověk je připraven i tvrdě pracovat, aby si mohl dovolit věci mu příjemné. Mohou se však u něj projevit i sklony k panovačnosti, což může přinést jisté problémy.

Štíhlost písmen
Štíhlá písmena odhalují intelektuála, člověka s vlastními názory, který nerad naslouchá ostatním.

Zakončení
Končí-li poslední písmeno slova stoupajícím a zakřiveným tahem, značí to pisatelovu družnost a dobře vyvinutý smysl pro humor.
Dlouhé a vodorovné tahy jsou, zejména ve spojení s majestátními velkými písmeny a hranatým rukopisem, známkou odvážné a silné, někdy až příliš troufalé osobnosti.
V případě, že slova jsou ukončena náhle tahem dolů, svědčí to o pisatelově panovačnosti.
Zauzlení nebo jiná zvláštnost na koncovém tahu slova ukazuje na člověka s excentrickou a nekonvenční povahou.


 

Kličky

Způsob utváření kliček, a to zvláště u písmen „g“, „y“ a „l“ nám napovídají leccos o pisatelově senzitivitě a citových relacích.

Široké kličky
Čím širší jsou kličky, tím citlivější je osoba. Takovýto člověk dává přednost fyzické činnosti před studiem a nečinností a má mnoho elánu. Pokud jsou spodní kličky široké, jedná se o osobu s tvůrčími schopnostmi.

Úzké kličky
Autor úzkých kliček bývá člověk nesmělý, který má potíže s vyjádřením vlastních pocitů. Pokud jsou spodní kličky malé znamená to, že tento člověk nemá dostatek vitality, i když může mít bystrou mysl.

Chybějící kličky
U člověka, jehož rozum převažuje nad city bývají kličky zcela opomenuty. Písmo bez ozdob svědčí o zaměření na intelektuální cíle.

Velká písmena
Všímejte si, jestli velká písmena jsou psána ve správném poměru k ostatnímu textu nebo malá písmena výrazně převyšují. V případě, že velká písmena výrazně převyšují malá, poukazuje to na pisatele, který si je dobře vědom své ceny a může být do určité míry také pyšný.

Copyright fotografie: unsplash.com


Online výklady ZDARMA:
Tarot v odpovědi Ano/Ne
Nejrozšířenější způsob pro jasnou odpověď.
více...
Osobnost podle zvěrokruhu
Vliv znamení na rysy naší osobnosti.
více...
Kalkulačka lásky
Výpočet vztahu podle jmen dvou zamilovaných osob. Novinka!
více...
Články o drahých kamenech
Přečtěte si zajímavé informace ohledně čištění, uchovávání apod.
více...Články na podobné téma:
Diskutujte o - Grafologie a psychologie písma:

Anonym / (08.07.22)
nicEnglish: Magizzle.com

Po polski: Mojeczary.pl

Auf Deutsch: MeineMagie.de

Kontaktní informace a informace o reklamě. Používáním šlužeb našeho serveru se zavazujete souhlasit s podmínkami provozu. Prostudujte si prosím naši Ochranu osobních údajů.

 
Líbí se vám věštírna? Doporučte nás svým přátelům! :)