English: Magizzle.com
Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi podmínkami a s použitím cookies pro přizpůsobený obsah a reklamy. Více informací.
Dnes je neděle, 23.6.2024
Svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.
Věštírna - horoskopy a věštby online
Dnes je neděle, 23.6.2024
Svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.
Roviny vztahu
Praktický výklad, který prozradí budoucnost vztahu a jak ve vztahu ideálně pokračovat.
více...
Kosmické karty
Energie kterého vesmírného tělesa na nás působí a ovlivňuje nás?
více...


facebook
Přihlášení / registrace
jméno:   heslo: 
registrace / vložení kódu

Podmínky provozu / Věštírna.com

Server Věštírna.com poskytuje horoskopy založené na astrologických principech, které vycházejí z vlivu postavení planet na osoby a jejich vztahy. Předpovědi je nutno brát výlučně jako interpretace astrologických konstelací. Interpretace uvedené na serveru Věštírna.com se mohou lišit od interpretací jiných astrologů.

Neposkytujeme žádné služby jinak, než přímo na stránkách portálu. Emailový kontakt slouží výlučně pro řešení potíží s funkčností serveru.

Server Věštírna.com je koncipován jako zábavní portál, jakýkoli materiál umístěný zde má pouze informační a zábavný charakter a ohledně jeho využití neposkytujeme žádné záruky. Každý návštěvník využívá informaci zveřejněnou na našich stránkách podle svého vlastního uvážení a také na svou vlastní odpovědnost.

Server Věštírna.com nenese žádnou odpovědnost za vaše zdraví, psychický stav a osobní rozhodnutí.

Žádná z informací zveřejněných na portálu Vestirna.com nesmí být vykládána jako poskytnutí lékařské konzultace nebo jako pokus jakýmkoli způsobem provádět zdravotnickou, psychologickou, právní či jakoukoli jinou odbornou praxi.

K řešení konkrétních otázek týkajících se vašeho zdraví, psychického stavu a způsobu života doporučujeme obrátit se se žádostí o konzultaci na odborníky v konkrétních oborech.

Je zakázáno šířit jakýkoli obsah věštírny - ať už textový či grafický.

Jako uživatelské avatary používejte výhradně fotografie, ke kterým máte autorská práva. Server nenese zodpovědnost, za uživateli použité materiály.

Prohlášení o COOKIES

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.

Tento web používá cookie, ať už vlastní nebo cookie třetích stran, odpovídající tomu, jakou funkčnost poskytuje - zpravidla ale nikoliv výlučně jde o Google, Google AdSense, Google AdWords, Google+, DoubleClick, Facebook, Twitter a další. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V rámci inzertního systému mohou být použity cookie, na kterém nemáme vliv a jejich přidělení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění.
Více informací ohledně reklamy Google Adsense a cookie čtěte zde.

V rámci funkčnosti webu používáme cookie k usnadnění pohybu uživatele na stránkách, k přihlášení uživatele a k zapamatování informací tak, aby je nebylo nutno při každé návštěvě zadávat. Pokud si nepřejete, aby tento web ukládal na váš počítač cookie, máte možnost cookie zakázat v prohlížeči, nebo náš web nepoužívat.

Pokud nechcete souhlasit s používáním cookie na našem webu a zároveň je sami nechcete v rámci svých možnosti blokovat, žádáme vás, abyste web vestirna.com nepoužívali a zavřeli okno prohlížeče.

Historii procházení můžete v rámci google spravovat pomocí google aplikace Moje aktivita.

Odvolání předchozího souhlasu: Klikněte zde a odvoláte souhlas.Nakládání s osobními údaji

Celý web vestirna.com lze používat bez registrace. Uživatelská registrace slouží pouze k možnosti opakovaného užívání uživatelského jména - pro identifikaci v diskuzích a diskusním fóru. Registrovaný uživatel si také může povolit zasílání emailingu, kde se využívá pouze jeho datum narození. Uživatelské jméno nemusí (a preferujeme, aby nebylo) shodné s reálným jménem člověka.

K jedinému profilování uživatelů dochází při rozesílání emailingu - na základě data narození je vypočítán osobní výklad.

Pokud bude chtít návštěvník smazat záznam v diskuzi nebo v diskusním fóru, stejně tak pokud bude chtít registrovaný uživatel smazat svou registraci, lze tak učinit požadavkem na emailu webmaster(a)vestirna.com nebo zmínkou v diskusním fóru (sekce Připomínky). Pro smazání uživatelského účtu je pro ověření vhodné, napsat žádost přihlášeným účtem, v případě emailového požadavku pak odeslat žádost z uživatelova registračního emailu.

Pokud chcete využít formálnější cestu, stáhněte si prosím tento formulář, vyplňte a pošlete nám jej emailem nebo klasickou poštou.

Upozorňujeme uživatele, že neaktivní účty automaticky mažeme. Za neaktivní účet může být považován ten, do něhož se uživatel nepřihlásil po dobu 5 let. Pokud Vám přestane být rozesílán týdenní emailing, blíží se okamžik smazání Vašeho účtu. Chcete-li emaily dostávat i nadále, stačí se svým účtem jednou přihlásit a obnovit tím povinnou časovou prodlevu.

Rozšířené podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Hilšer, IČ 73309788 se sídlem Balcárkova 21, Olomouc (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Vestirna.com, Balcárkova 21, Olomouc 77900
email: webmaster(a)r3d.cz
telefon: 608817413

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace uživatele, či pouze registrace do emailingu.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro poskytování služeb.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší uživatelské registrace či objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Vzhledem k tomu, že provoz serveru vestirna.com je financován výhradně z reklamy, nelze poskytovat služby serveru, pokud nechcete zobrazovat reklamy google a případných dalších partnerů.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 30 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním registrace z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajůa že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Protože je server financován z reklamy, nelze naše služby nabízet osobám, které si nepřejí udělit souhlas se sledováním osobních údajů. S ukládáním informací pro google reklamy a pro reklamy partnerů souhlasíte, pokud se na webu pohybujete.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Online výklady ZDARMA:
Karty Archandělů
Kam směřujete a jaký je celkový pohled na váš osud?
více...
Cikánská Magická sedmička
Výklad budoucnosti pomocí cikánských karet. Novinka!
více...
Měsíční horoskop
Jaký má vliv na náš osud fáze měsíce v době našeho narození a jaký každý den?
více...
Články o drahých kamenech
Přečtěte si zajímavé informace ohledně čištění, uchovávání apod.
více...

Tarot reading and fortune telling in English:
Tarot Yes or No

Kontaktní informace a informace o reklamě. Používáním šlužeb našeho serveru se zavazujete souhlasit s podmínkami provozu. Prostudujte si prosím naši Ochranu osobních údajů.

 
Líbí se vám věštírna? Doporučte nás svým přátelům! :)